اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۵۴۴۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۶۹۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۵۵۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۵۲۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۰۷۹۴۵ ۰۰۹۸
۹۱۲۵۹۵۲۶۷۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۵۹۲۵۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی شماره 24


       

لیست قیمت محصولات الکترو خجسته

۱۵:۱۲:۲۶ ۱۳۹۹/۵/۱۱

محصولات جدید الکترو خجسته


قیمت جاذغالی

قیمت جاذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت الکترو موتور اسلیپرینگ

قیمت الکترو موتور اسلیپرینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی دبل فنر چکشی

جا ذغالی دبل فنر چکشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیل مکانیکی دلکو کانادایی

سیل مکانیکی دلکو کانادایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسلیپ رینگ صنعتی

اسلیپ رینگ صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسلیپ رینگ ترکیبی

اسلیپ رینگ ترکیبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده روتاری اسلیپ رینگ استوانه ایی

فروشنده روتاری اسلیپ رینگ استوانه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید اسلیپ رینگ

تولید اسلیپ رینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جاذغالی مدل HS400

جاذغالی مدل HS400...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش  الکترو موتور اسلیپرینگ

نمایندگی فروش الکترو موتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتاری اسلیپ رینگ هالو شافت

روتاری اسلیپ رینگ هالو شافت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جاذغال دبل فنر تسمه ای

جاذغال دبل فنر تسمه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید جاذغالی

تولید جاذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیل مکانیکی استیل ذغال

سیل مکانیکی استیل ذغال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت اسلیپ رینگ

ساخت اسلیپ رینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو موتور اسلیپرینگ

الکترو موتور اسلیپرینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسلیپ رینگ استوانه ای

اسلیپ رینگ استوانه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتاری اسلیپ رینگ

روتاری اسلیپ رینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتورATB SEVER

الکتروموتورATB SEVER...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت اسلیپ رینگ

قیمت اسلیپ رینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسلیپرینگ 70لاین

اسلیپرینگ 70لاین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسلیپرینگ سه خانه

اسلیپرینگ سه خانه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده جاذغالی بازار

فروشنده جاذغالی بازار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتاری اسلیپ رینگ فلنج دار

روتاری اسلیپ رینگ فلنج دار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم پیچی الکتروموتور سه فاز

سیم پیچی الکتروموتور سه فاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروموتور اسلیپ رینگ

الکتروموتور اسلیپ رینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم پیچی موتور سه فاز

سیم پیچی موتور سه فاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو موتور اسلیپرینگ

الکترو موتور اسلیپرینگ...

قیمت فروش عمده
طبق لیست قیمت شرکت
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده اسلیپ رینگ

تولید کننده اسلیپ رینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جاذغالی hs100

جاذغالی hs100...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی hs300

جا ذغالی hs300...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جاذغالی HS200

جاذغالی HS200...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی hs500

جا ذغالی hs500...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسلیپ رینگ داخل باکس IP54

اسلیپ رینگ داخل باکس IP54...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیم پیچی گیربکس صنعتی-سیم پیچی الکتروگیربکس

سیم پیچی گیربکس صنعتی-سیم پیچی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیل مکانیکی کالپدا

سیل مکانیکی کالپدا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
حلقه های اسلیپرینگ

حلقه های اسلیپرینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتاری اسلیپ رینگ شافت

روتاری اسلیپ رینگ شافت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جاذغال فنر چکشی

جاذغال فنر چکشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فنر جاذغالی

فنر جاذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رینگ 3 خانه اسلیپ رینگ

رینگ 3 خانه اسلیپ رینگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی  فروش الکترو موتور اسلیپرینگ

نمایندگی فروش الکترو موتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده جا ذغالی

تولید کننده جا ذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت جاذغالی

قیمت جاذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید جاذغالی

تولید جاذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی VEM

جا ذغالی VEM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده سیل مکانیکی

وارد کننده سیل مکانیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
میله های عایق

میله های عایق...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اسلیپ-رینگ-روتاری-هالوشافت

اسلیپ-رینگ-روتاری-هالوشافت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتاری اسلیپ رینگ استوانه ایی

روتاری اسلیپ رینگ استوانه ایی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش جا ذغالی

نمایندگی فروش جا ذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید جا ذغالی در بازار

تولید جا ذغالی در بازار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده جاذغالی

تولید کننده جاذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی استارت

جا ذغالی استارت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی استاندارد

جا ذغالی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی استیل

جا ذغالی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی اصلی

جا ذغالی اصلی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی الکتروموتور چینی

جا ذغالی الکتروموتور چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی الکتروموتور

جا ذغالی الکتروموتور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی برنجی

جا ذغالی برنجی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی پمپ

جا ذغالی پمپ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی تاسیساتی

جا ذغالی تاسیساتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی درجه 1

جا ذغالی درجه 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی دو بازو

جا ذغالی دو بازو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی صنعتی

جا ذغالی صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی ماشین الات صنعتی

جا ذغالی ماشین الات صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جا ذغالی

جا ذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت جا ذغالی

ساخت جا ذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سازنده جا ذغالی

سازنده جا ذغالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی جا ذغالی در بازار

نمایندگی جا ذغالی در بازار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0