جا ذغالی دبل فنر چکشی

جا ذغالی دبل فنر چکشی سایز 20*10 مناسب برای موتور های DC موتورهای اسلیپرینگ .

این مدل جاذغالی در الکتروموتورهای اسلیپرینگ AC و همچنین الکتروموتورهای DCاستفاده میشوند نحوه قرارگیری این مدل بصورت نصب بروی 2 عدد میله عایق میباشد. قرارگیری بروی میله عایق توسط 2 عدد جا شافت در کناره های جاذغالی میباشد.