زیر دسته ها و محصولات inverter

اسلیپ رینگ به قطعه استوانه ای گفته میشود که بهمراه جاروبک

مشاهده

این نوع از اسلیپرینگ ترکیبی دارای 4 لاین پاور یا

مشاهده