جا ذغالی hs300

جا ذغالی hs 300

دارای دو بازو با دو فنر مجزا می باشد. عمده تفاوت این سری با دیگر

جا ذغالی ها

نداشتن شفت می باشد. این مدل با یک پیچ به تخته عایق خود نصب می گردد سری hs300 دارای موارد استفاده محدودی می باشد و اکثرا در جرثقیل های سقفی و دکل دار نصب می گردد.

موارد استفاده این جاذغالی در انواع جرثقیلهای سقفی و تاکور کرین ها میباشد 
سایز های موجود :
32*12
25*10
20*10