تولید جاذغالی

جاذغالی فنر چکشی بدنه بلند

جا ذغالی فنر چکشی سایز 20*32 و سایز 25*32 بدنه بلند با مهره تنظیم فشار فنر جهت موتورهای الکتریکی AC و DC قابل رقابت با نمونه های اصلی با بهترین طراحی بدنه و بهترین آلیاژ ممکن .