جاذغالی مدل HS400


جهت تهیه جاذغالی مدل HS400 با شماره تماس های الکترو خجسته ارتباط برقرار کنید.

کارکرد جاذغالی:کارکرد جا زغالی ها که به آن ها پایه ذغال نیز گفته می شود بدین صورت است:جا زغالی با کمک فنر فشار مداومی را به ذغال گرافیتی یا ذغال مسی وارد کرده و ذغال را به کلکتور، اسلیپ رینگ و یا رینگ های خطی می چسباند، این عمل باعث انتقال بدون قطعی، جرقه و کم کردن فشار از روی ماشین آلات صنعتی می شود،کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در پایه ذغال ها بسیار اهمیت دارد زیرا از آب شدن، آمپر کشیدن، تولید گرما جلوگیری کند.در صورتی که فشار فنرخیلی زیاد باشد ذغال به قدری به نقطه مقابل فشار می آورد که باعث آسیب و حتی گیر کردن کموتاتور و اسلیپ رینگ می شود.در مواردی ذغال شکسته و باعث خراب شدن کلکتور شده و هزینه های بالایی را در میگذارد، در صورتی که فشار فنرخیلی کم باشد ذغال کاملاً با کلکتور تماس ندارد که باعث به وجود آمدن جرقه، آمپر کشیدن دستگاه و آسیب هایی مختلفی خواهد شد.وظیفه جاذغالی:جاذغالی ها (Holdeer Brushes) وظیفه برقراری تماس مداوم بین برس های کربنی (Carbon Brushes) با اسلیپ رینگ (Sliprings) و کموتاتور (کلکتور) را بر عهده دارند و به عنوان نگهدارنده برس های کربنی (ذغال های صنعتی) در مدل های مختلفی طراحی و تولید می شوند.

انواع جاذغالی انبری:

پایه زغال انبری DA 168 DDE 64 - 16جا زغالی انبری تک بازو DA 208 D 64-16جا ذغالی انبری DA 105 DD 35 - 10جاذغالی انبری DA 166 DD 50 - 10جازغالی انبری DA 2510 DD 78 - 13جا زغالی انبری DA 2512 DD 86 - 16جاذغالی انبری DA 2510 DD 78 - 16جازغالی انبری DA 258 DD 64-16جاذغالی انبری DA 168 SK43-13جا ذغالی انبری DA 168 DD 41-13